Części zamienne
i eksploatacyjne

Main | Części zamienne
i eksploatacyjne

Części zamienne
i eksploatacyjne

Департамент сервиса эта начало всех начал компании «Uni-Tech» он создан с целью обеспечения бесперебойной работы оборудования заказчика и поставки расходных и запасных частей во всех городах Центральной Азии.

ПРОДАЖА РАСХОДНЫХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

На весь период действия гарантии служба сервиса обязывает использовать те расходные и запасные части, которые будут приобретены в компании Uni-Tech, во избежание порчи, поломки оборудования или его отдельных частей, гамма данной продукции весьма обширна (от клея, масел и лубрикантов до фильтров, клапанов и электроники).

НАШИ СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ*:

 • ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования и обучение обслуживающего персонала заказчика;
 • гарантийное обслуживание оборудования ;
 • бесплатная информационная поддержка в течение всего срока эксплуатации оборудования;
 • модернизация оборудования *;
 • послегарантийное обслуживание *;
 • продажа расходных и запасных частей на все поставляемое оборудование компании.

* в случае заключения контракта с «Uni-Tech» на ремонт и обслуживание оборудования либо в соответствии с условиями гарантий.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Обучение обслуживающего персонала заказчика производится по всем видам оборудования, интересующего заказчика. Проводятся теоретические и практические занятия. Срок обучения в зависимости от изучаемого оборудования составляет от 7 до 14 дней.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время действия гарантии бесплатно проводится ремонт оборудования .

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На стадии послегарантийного обслуживанияВы можете заключить договоры на проведение профилактического осмотра и диагностики оборудования. В любом интенсивно работающем оборудовании накапливаются механические и технические изменения, которые в любой и, как правило, ответственный момент могут привести к поломке и выходу оборудования из строя. Время, затрачиваемое в дальнейшем на устранение поломки, ремонт и отладку оборудования, оборачивается убытками для фирмы.

Для того чтобы продлить время безотказной работы оборудования необходимо проводить периодический профилактический осмотр и диагностику, в ходе которого:

 • проводится технический осмотр оборудования;
 • проверяется общая работоспособность оборудования;
 • работоспособность отдельных узлов и механизмов;
 • замеряется производительность и погрешность работы оборудования.

ПЛАНОВО - ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Любая деталь, узел, механизм оборудования имеет свой конечный срок службы. Специалист сервисной службы выезжает к Вам и производит замену деталей, узлов, механизмов, срок службы которых истекает в ближайшее время. Регулярные, качественные планово-предупредительные ремонты, проведенные в соответствии с графиком, учитывающим длительность эксплуатации оборудования, ведет к работе оборудования без поломок. 
На все произведенные работы предоставляется гарантия.** 
** на условиях, оговоренных в контракте.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В процессе капитального ремонта проводится полная замена всех отслуживших свой срок деталей, узлов, механизмов на новые. На все капитально отремонтированное оборудование дается гарантия.** Капитальный ремонт лучше всего совместить с модернизацией оборудования. 
** на условиях, оговоренных в контракте.

Wszystkie zawory bezpieczeństwa posiadają kompletną dokumentację i odpowiednie dopuszczenia wymagane przez Polski Urząd Dozoru Technicznego.

Kod Nazwa Przyłącze ciśnienie otwarcia [bar] Wypływ ciśnienia [l/min]
ZB1001-1/4-15 Zawór bez. chłodnicy TEK 1/4" 15 bar 1/4" 15 bar brak danych
ZB1001-1/4-4 Zawór bez. chłodnicy TEK 1/4" 4 bar 1/4" 4 bar brak danych
ZB1001-1/4-6 Zawór bez. chłodnicy TEK 1/4" 6 bar 1/4" 6 bar brak danych
ZB1002-3/8-8 Zawór bez. chłodnicy TEK 3/8" 8 bar 3/8" 8 bar brak danych
ZB1005-1/2-10 Zawór bez. TEK 1/2" 10 bar 1/2" 10 bar 6384
ZB1005-1/2-13 Zawór bez. TEK 1/2" 13 bar 1/2" 13 bar 5605
ZB1005-1/2-14 Zawór bez. TEK 1/2" 14 bar 1/2" 14 bar 5847
ZB1005-1/2-15 Zawór bez. TEK 1/2" 15 bar 1/2" 15 bar 6384
ZB1003-1/4-6 Zawór bez. TEK 1/4" 6 bar 1/4" 6 bar 1466
ZB1003-1/4-8 Zawór bez. TEK 1/4" 8 bar 1/4" 8 bar 1895
ZB1006-3/4-10 Zawór bez. TEK 3/4" 10 bar 3/4" 10 bar 14521
ZB1004-3/8-10 Zawór bez. TEK 3/8" 10 bar 3/8" 10 bar 4441
ZB1004-3/8-13 Zawór bez. TEK 3/8" 13 bar 3/8" 13 bar 5605
ZB1004-3/8-14 Zawór bez. TEK 3/8" 14 bar 3/8" 14 bar 5847
ZB1004-3/8-15 Zawór bez. TEK 3/8" 15 bar 3/8" 15 bar 6384
0.00 KZT

Atuty:

 • Zawór mosiężny.
 • Zawory zwrotne, kątowe wyposażone w przyłącze do odciążenia.
Kod Typ Ciśnienie max Ciśnienie otwarcia
OS1028 3/8"wew.-3/8"zew. 16 bar 0,5-0,8 bar
OS1030 3/8"zew.-3/8"zew. 16 bar 0,5-0,8 bar
OS1029 1/2"wew.-1/2"zew. 16 bar 0,5-0,8 bar
OS1001 1/2"wew.-3/8"zew. 16 bar 0,5-0,8 bar
OS1033 1/2"zew.-1/2"zew. 16 bar 0,5-0,8 bar
OS1031 3/4"wew.-3/4"zew. 16 bar 0,5-0,8 bar
OS1002 3/4"zew.-1/2"zew. 16 bar 0,5-0,8 bar
OS1003 3/4"zew.-3/4"zew. 16 bar 0,5-0,8 bar
OS1038 1"wew.-1"zew. 16 bar 0,5-0,8 bar
OS1034 1"zew.-3/4"zew. 16 bar 0,5-0,8 bar
AO5156 prosty 1/4" 12 bar 0,2-0,6 bar
AO5156 prosty 3/8" 12 bar 0,2-0,6 bar
0.00 KZT

EFD - jest automatycznym wyrzutnikiem kondensatu, używanym miedzy innymi w zbiornikach ciśnieniowych, filtrach czy separatorach cyklonowych. Jego wydajność to 300 litrów/h przy maksymalnym ciśnieniu 20 bar.

0.00 KZT

X-DRAIN – niezbędny system w nowoczesnej gospodarce kondensatu. Automatyczny zawór zwrotny sterowany elektromagnetycznie na podstawie ciągłych pomiarów poziomu kondensatu w zbiorniku otwiera się w zależności od potrzeb i powoduje ciągły spust kondensatu z systemu sprężonego powietrza bez strat ciśnienia.

Kondensat powstaje w trakcie procesu schładzania sprężonego powietrza poniżej temperatury punktu rosy.
Para wodna zgromadzona w sprężonym powietrzu osiąga stan nasycenia i zaczyna się skraplać w wodę. Większe krople wody gromadzą się w dolnych rejonach systemu, a drobne krople unoszone są przez sprężone powietrze do odbiorników zagrażając bezpieczeństwo pracy całego systemu. W nowoczesnych systemach sprężonego powietrza gospodarka kondensatu należy do standardu.

Oto zalety naszego sterowanego automatycznie, w zależności od wysokości poziomu kondensatu w zbiorniku, spustu kondensatu:

 • Wysoka niezawodność systemu
 • Maksymalna wydajność
 • Brak strat ciśnienia
 • Odporność na wszystkie oleje sprężarkowe
 • Brak zanieczyszczeń przez użycie dodatkowego sita
 • Alarm w przypadku awarii
 • Łatwe sprawdzenie funkcjonalności
 • Niskie koszty instalacji i serwisowania
 • Grzałka dostępna jako opcja
0.00 KZT

Atuty:

 • Kompaktowa budowa pozwala podłączyć wyrzutnik w cieżko dostępnych miejscach
 • Nastawa częstotliwości otwarcia
 • Nastawa czasu otwarcia
0.00 KZT

Atuty:

 • - Regulacja ciśnienia w zakresie 0-12 bar
 • - Wysoka przepustowość powietrza
 • - Niezawodna konstrukcja
 • - Wysoka skuteczność przy odprowadzaniu kondensu z układu
 • - Podgląd poziomu kondensu
 • - Regulacja dozowania oleju
 • - Możliwość odseparowania filtra od naolejacza (w przypadku użycia pistoletu lakierniczego oraz klucza pneumatycznego)
 • - Manometr w zestawie
 • -Obu stronie montowany manometr
 • -Temperatura pracy max. 500C
Rozmiar Przyłącza Przepływ bez dławień [l/min] Zdolność filtrowania [u] Waga [kg] dł. x szer. x wys. [mm]
1/4" 350 32 0,9 42x84x184
1/2" 950 32 2,0 60x120x245
1" 1500 32 4,0 80x160x319
0.00 KZT

Atuty:

 • - Regulacja ciśnienia w zakresie 1,5-10 bar
 • - Wysoka przepustowość powietrza
 • - Niezawodna konstrukcja
 • - Wysoka skuteczność przy odprowadzaniu kondensu z układu
 • - Podgląd poziomu kondensu
 • - Regulacja dozowania oleju
 • - Możliwość odseperowania filtra od naolejacza (w przypadku użycia pistoletu lakierniczego oraz klucza pneumatycznego)
 • - Wyposażony w manometr
 • - Uchwyt naścienny
 • - Temperatura robocza 5-60C0
Rozmiar Przyłącza Przepływ [l/min] Zdolność filtrowania [u] Waga [kg] dł. x szer. x wys.[mm]
1/4" 2500 40 0,34 62x110x161
1/2" 4000 40 0,86 72x120x225
0.00 KZT
Kod Nazwa
AO5087 Przewód spir. PU 12mm/8mm z gwintem zew.1/4" dł.6m
AO5063 Przewód spir. PU 12mm/8mm z gwintem zew.1/4" dł.9m
AO5064 Przewód spir. PU 12mm/8mm z gwintem zew.1/4" dł.15m
0.00 KZT
Kod Nazwa
AO5086 Przewód spir. PU 8mm/5mm z gwintem zew. 1/4" dł 6 m
AO5078 Przewód spir. PU 8mm/5mm z gwintem zew. 1/4" dł 9 m
AO5079 Przewód spir. PU 8mm/5mm z gwintem zew. 1/4" dł 15 m
0.00 KZT
Kod Nazwa
AO5080 Przewód ciśnieniowy Ø wew. 6 mm w odcinkach 50 m
AO5081 Przewód ciśnieniowy Ø wew. 9 mm w odcinkach 50 m
AO5082 Przewód ciśnieniowy Ø wew. 12,5 mm w odcinkach 50 m
AO5083 Przewód ciśnieniowy Ø wew. 16 mm w odcinkach 50 m
0.00 KZT

Kondensat

W czasie procesu sprężania powietrza przy pomocy sprężarek smarowanych olejem powstaje kondensat olejowo-wodny, który zawiera od 500 do 5000 mg oleju na litr kondensatu. Według obwiązujących przepisów zawartość oleju w kondensacie odprowadzanym do ścieków nie może przekraczać 15mg/litr. (Dziennik Ustaw nr 116 z dn. 10.12.91, poz. 503). UWAGA! Każde przedsiębiorstwo, które doprowadza do zanieczyszczenia środowiska naturalnego np. przez odprowadzenie do ścieków nie uzdatnianego kondensatu, musi się liczyć z finansowymi karami.

Separator kondensatu PCT

Separator PCT w zakresie separatorów woda/olej oddziela olej od kondensatu, generowane przez systemy sprężonego powietrza. PCT zapewnia wydajne oddzielnie oleju od kondensatu poprzez kierowanie skroplin przez różne etapy rozdzielania.

Zasady funkcjonowania PCT

W przypadku gdy kondensat wpływa do PCT, olej odfiltrowuje się za pomocą różnych elementów filtracyjnych. Separator kondensatu PCT wykorzystuje materiały adsorpcyjne, aby usunąć nadmiar oleju. Trwałość pierwszego stopnia filtracji PCT jest określona przez ilość usuniętego oleju, nie od ilości kondensatu. Element węglowy separatora jest wykorzystany tylko w celu końcowego oczyszczenia i zapewnia osiągnięcie docelowych wartości <10 ppm. Profesjonalna konstrukcja PCT jest niezwykle kompaktowa, lekka a zarazem maksymalizuje czynniki ergonomiczne podczas przeprowadzania rutynowej konserwacji.

Korzyści handlowe

 • Współpracuje ze wszystkimi wyrzutnikami kondensatu (elektryczne, elektromagnetyczne, mechaniczne).
 • Trzy modele pokrywające aż do 15m³/min wydajności sprężarki oferuje elastyczność doboru wydajności sprężarki.
 • Filtracja na poziomie <10 ppm
 • Separuje oleje mineralne oraz syntetyczne

Korzyści techniczne

 • Mała zajmowana powierzchnia.
 • Lekka i łatwa wymiana elementów.
 • Łatwy montaż i procedura konserwacji.
 • Próbka i test spustu badania/pomiaru wydobycia dla wartości ppm
 • Wskaźnik bezpieczeństwa przepełnienia.
 • Moźliwość podłączenia różnego typu wyrzutników
Model Maksymalna absorpcja
oleju [Litry]
Wydajność
nominalna
sprężarki [m3/h]
Wejście Wyjście

Zawór
testowy

Wskaźnik
przepełnienia
Materiał
obudowy
Pełny
recykling
PCT-3 3 3 1/2" 1/2" Tak Tak PPC tak
PCT-7 7 7 1/2" 1/2" Tak Tak PPC tak
PCT-15 15 15 1/2" 1/2" Tak Tak PPC tak
0.00 KZT
Piekarniki i piece dymowe

Piekarniki i piece dymowe

Produkcja dla smakoszy

Produkcja dla smakoszy

Maszyny do robienia lodu

Maszyny do robienia lodu

Inżynieria instalacji do rozlewania napojów i olejów

Inżynieria instalacji do rozlewania napojów i olejów

Projektowanie i budowa chłodu przemysłowego

Projektowanie i budowa chłodu przemysłowego